زندگی پایدار و انرژی‌های سازگار با محیط زیست

زندگی پایدار و بهره برداری از انرژی های سازگار با محیط زیست در ایران اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است، زیرا کشور ما به دنبال کاهش وابستگی خود به سوخت های فسیلی و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی است. ایران دارای منابع انرژی تجدیدپذیر فراوانی از جمله انرژی خورشیدی، بادی و آبی است که می توان از آنها برای تامین انرژی پاک و پایدار استفاده کرد.

یکی از نمونه های تلاش ایران برای ترویج زندگی پایدار، ایجاد روستاهای بوم گردی است. این روستاها به گونه ای طراحی شده اند که پایدار و خودکفا باشند و از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند و شیوه های دوستدار محیط زیست مانند کمپوست سازی، برداشت آب باران و کشاورزی ارگانیک را ترویج کنند.

ایران همچنین در حال سرمایه گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی خود به سوخت های فسیلی است. این کشور دارای پتانسیل قابل توجهی برای انرژی خورشیدی است، به طوری که بسیاری از مناطق در طول سال سطوح بالایی از نور خورشید را دریافت می کنند. دولت مشوق هایی برای نصب پنل های خورشیدی ایجاد کرده است و نیروگاه های خورشیدی در مقیاس بزرگ در سال های اخیر توسعه یافته اند. ایران همچنین دارای پتانسیل قابل توجهی برای انرژی باد، به ویژه در مناطق ساحلی و مناطق کوهستانی است.