گزارش تصویری افتتاحیه ی رویداد چی چی نی

روستای سقالکسار در این روزهای بهاری، میزبان رویداد هنری چی چی نی است. تعداد زیادی از علاقمندان به هنر و محیط زیست، در این رویداد شرکت کردند. در این رویداد، شرکت کنندگان در یک ماراتن سه روزه به تولید آثار هنری با مضمون محیط زیست می پردازند.
در این رویداد، مدیر مجموعه سرای نوآوری های نفس، به عنوان سخنران اصلی این رویداد حضور پیدا کرده و درباره اهمیت حفظ محیط زیست و روش های حفاظت از آن صحبت کرد. او تاکید کرد که همه ما می توانیم در زمینه حفظ محیط زیست، نقشی فعال داشته باشیم و با کمک هم، می توانیم به این هدف دست یابیم.
به طور کلی، رویداد هنری چی چی نی در روستای سقالکسار، یک فرصت بسیار خوب برای آگاهی بخشی درباره محیط زیست و حفظ آن به وسیله هنر است. این رویداد به خوبی نشان می دهد که هنر می تواند برای جلب توجه به مسائل محیط زیستی و ایجاد تغییرات مثبت در آن بسیار مؤثر باشد.