گزارش تصویری روز دوم رویداد چی چی نی

در روز دوم رویداد چی چی نی، هنرمندان و شرکت کنندگان با انگیزه بر روی کار های خود تمرکز کردند . این روز یک فرصت عالی برای پیشرفت در کارهای نیمه تمام شرکت کنندگان بود. با توجه به اینکه بسیاری از هنرمندان، ساعات بسیاری را صرف انجام پروژه های خود کردند، برخی از آنها در تایم استراحت خود به یک طبیعت گردی کوچک در اطراف سرای نوآوری های خلاق نفس رفتند.علاوه بر آن، برخی از شرکت کنندگان به بازی های رومیزی مشغول شدند.

روز دوم رویداد چی چی نی، یک روز پرفعالیت و موفقیت برای همه شرکت کنندگان بود. آنها از این فرصت برای پیشرفت در کارهای خود بهره بردند. تا به اینجا تلاش بر این بوده است که رویداد چی چی نی تجربه ای مفید و لذت بخش برای تمامی هنرمندان شرکت کرده در این رویداد باشد.